KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Novosti
Vrijeme objave: 16.3.2017 15:14:05
Autor: ministarstvo
Javni poziv za dodjelu sredstava za šport
iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu
Na temelju članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:8/03 i 14/03), te članka 9. i 58.Zakona o športu („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 8/05 i 3/10) i na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za šport za 2017.godinu, broj:01-02-82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa objavljuje 
 
J A V N I   P O Z I V
 
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za šport
iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017. godinu
 
Cijeli tekst Javnog poziva preuzmite u privitku:
Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Proracuna KSB za 2017..doc
Odluka o programu utroska sredstava sa kriterijima raspodjele za sport.doc
NOVOSTI - NAJNOVIJE
"Građanska misija obrazovanja"