KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Novosti
Vrijeme objave: 16.3.2017 15:12:54
Autor: ministarstvo
Javni poziv općinama za sufinanciranje
izgradnje, rekonstrukcije i opremanja športskih objekata i terena sa transfera za šport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017.godinu u iznosu od 100.000,00 KM
Temeljem članka  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:8/03 i 14/03), te članka 9. i 58.Zakona o športu („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 8/05 i 3/10) a temeljem Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za šport za 2017.godinu, broj: 01-02.82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V - OPĆINAMA
 
za dostavljanje prijava za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja športskih objekata i terena sa transfera za šport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017.godinu u iznosu od 100.000,00 KM
 
Cijeli tekst Javnog poziva preuzmite u privitku:     
Javni poziv opcinama za sufinanciranje izgradnje - SPORT 2017..doc
NOVOSTI - NAJNOVIJE
"Građanska misija obrazovanja"