KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Natječaji
Vrijeme objave: 16.10.2017 11:38:52
Autor: ministarstvo
Javni oglas
za prijem u radni odnos namještenika/ce na neodređeno radno vrijeme
Na temelju članka 20, 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije BiH, br. 49/05) odredbi Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, te Zaključka Vlade KSB, br. 01-05-709/17-62 od 14. 9. 2017. godine  o b j a v l j u j e  se
 
J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos namještenika/ce na neodređeno radno vrijeme

 
Javni oglas preuzmite u privitku:
JAVNI OGLAS .pdf
NATJEČAJI - NAJNOVIJE
za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak