KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Novosti
Vrijeme objave: 17.4.2018 10:19:02
Autor: ministarstvo
Javni poziv - Općinama
za dostavljanje prijava za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja javne infrastrukture u oblasti kulture iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu, sa transfera za kulturu i znanost u iznosu od 150.000,00 KM
Temeljem članka  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:8/03 i 14/03), te članka 4. i 5. Zakona o kulturi („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 13/06), a temeljem Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu za 2018.godinu, broj:01-02-127/18 od 06.03.2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa objavljuje
 
 
J A V N I   P O Z I V – OPĆINAMA
 
za dostavljanje prijava za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja javne infrastrukture u oblasti kulture iz Proračuna Kantona Središnja Bosna  za 2018.godinu, sa transfera za kulturu i znanost u iznosu od 150.000,00 KM

 
Cijeli tekst Javnog poziva, kao i pripadajući obrazac za prijavu preuzmite u privitku:
 
Napomena: Rok za dostavu prijava na Javni poziv počinje od dana objave na web stranici Ministarstva i traje do 17.05.2018.godine. 
1.JAVNI POZIV ZA OPCINE INFRASTRUKTURA.doc
2.PRIJAVNA DOKUMENTACIJA OPCINE INFRASTRUKTURA.doc
NOVOSTI - NAJNOVIJE
Odjel za autoškole i vozačke ispite