KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Kultura

U Odjelu za kulturu, šport i informiranje obavljaju se sljedeći poslovi:

Pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja; izradba informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom ,športom i informiranjem; praćenje rada i stanja u oblastima kulture, športa i informiranja i predlaganje mjera za unapređenje; praćenje i podržavanje športaša i športskih udruga od važnosti za Kanton; zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa; vođenje uredne i ažurne evidencije i registra kulturnih i športskih organizacija i udruga i javnih glasila; informiranje građana na privremenom radu u inozemstvu; sudjelovanje u rješavanju u upravnim stvarima; vođenje baze podataka kulturnih, športskih i informacijskih ustanova i organizacija na području Kantona; sudioništvo i pružanje stručne pomoći u kulturnoj, informacijskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji; praćenje stanja i odnosa u djelatnosti tehničke kulture; izgradnja, razvitak i funkcioniranje sustava informiranja; evidentiranje javnih glasila; utvrđivanje standarda i normativa djelatnosti u oblasti kulture; priprema  materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra; upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela; administrativno-tehnički i drugi poslovi; i drugi poslovi i zadaci iz ovih oblasti i koje odredi ministar.
NAJNOVIJE
bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna