KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Obrazovanje i znanost
Obrazovanje odraslih
Zakon o obrazovanju odraslih osoba
Instrukcija o mjerilima, kriterijima i evidencijama te načinu i postupku utvrđivanja zadovoljenosti uvjeta za osnivanje i rad ustanova za obrazovanje odraslih u KSB
Kalendar rada
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2017.-2018. godinu NPP na hrvatskom jeziku
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2016.-2017. godinu NPP na hrvatskom jeziku
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2015.-2016. godinu NPP na hrvatskom jeziku
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2014.-2015. godinu.
Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2013.-2014. godinu.
Popis udžbenika
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2017./20178. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna - Osnovne škole
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2017./2018. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosn - Gimnazija
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2017./2018. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna - Strukovne škole
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2016./2017. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2015./2016. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2014./2015. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2013./2014. godinu koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna
Popis odobrenih udžbenika za školsku 2013./2014. godinu koje Nastavni plan i program izvode na bosanskom jeziku u Kantonu Središnja Bosna
Nastavni plan i program
Izmjena Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u Kantonu Središnja Bosna
Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u Kantonu Središnja Bosna
Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije i strukovne škole u Kantonu Središnja Bosna
Dopune nastavnih planova i programa na bosanskome jeziku za srednje škole u Kantonu Središnja Bosna
Dopuna Nastavnoga plana i programa na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u Kantonu Središnja Bosna
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH
Nastavni plan i program (od I do V razreda devetogodišnje osnovne škole) za škole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku
Nastavni plan i program (od VI do IX razreda devetogodišnje osnovne škole) za škole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije  u Bosni i Hercegovini
Kolektivni ugovori
Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg školstva u KSB
Ostalo
Kriterij oslobađanja učenika od plaćanja nakande i trošarine - participacije
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi
Kriteriji bodovanja kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Središnja Bosna
Pregled rada izvannastavne aktivnosti

NAJNOVIJE
Odjel za kulturu, šport i informiranje
Projekt „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog ...