Obrazovanje i znanost (hr)

Osnovno obrazovanje

# Opis Dokument Kategorija
1. Zakon o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 11/01 Zakon o osnovnom skolstvu.pdf Zakon
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 17/04 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom skolstvu.pdf Zakon
3. Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnia u predškolskim ustanovama te učitelja, nastavnika/profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/13) Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i strucnih suradnika.pdf Pravilnik
4. Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15) Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama.pdf Pravilnik
5. Pravilnik o izboru imenovanju i radu skolskih odbora osnovnih i srednjih skola u Kantonu Sredisnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15) Pravilnik o izboru imenovanju i radu skolskih odbora osnovnih i srednjih skola u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf Pravilnik
6. Pravilnik o strucno-pedagoskom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sredisnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15) Pravilnik o strucno-pedagoskom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf Pravilnik
7. Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14) Pravilnik o organiziranju i izvedbi skolskih izleta i skolskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf Pravilnik
8. Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 11/14) Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim skolama u KSB.pdf Pravilnik
9. Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14) Pravilnik o sadrzaju obliku i nacinu vodenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj skoli.pdf Pravilnik
10. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 4/03) Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim skolama.pdf Pravilnik
11. Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 10/03) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj skoli.pdf Pravilnik
12. Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/05) Pravilnik o pedagoskim mjerilima za osnovne skole.pdf Pravilnik
13. Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 3/14) Pravilnik o polaganju strucnog ispita.pdf Pravilnik
14. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 13/06) Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskocama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf Pravilnik
15. Pravilnik o natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/06) Pravilnik o natjecanju ucenika osnovnih i srednjih skola.pdf Pravilnik
16. Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 7/16) Pravilnik o dopunama Pravilnika o pracenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju ucenika u osnovnoj skoli.pdf Pravilnik
17. Pravilnik o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/10) Pravilnik o pracenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju ucenika u osnovnoj skoli.pdf Pravilnik
18. Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 7/16) Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi .pdf Pravilnik
19. Kriterije oslobađanja učenika od plaćanja nakande i trošarine (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 4/16) Kriterije oslobađanja učenika od plaćanja nakande i trošarine.pdf Ostalo
20. Kriterije i procedure prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u OŠ i SŠ (Službene novine Kantona Središnja Bosna 9/18) Kriterije i procedure prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u OŠ i SŠ.pdf Ostalo