Odjel za kulturu, sport i informisanje

objavljeno 16. rujna 2018. | zadnja promjena 23. svibnja 2019.

Kontakt 

POMOĆNIK MINISTRA
Nusret Baručija
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
nusret.barucija@sbk-ksb.gov.ba

U Odjelu za kulturu, sport i informisanje obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, sporta i informisanja; 
 • izradba informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, sportom i informisanjem; 
 • praćenje rada i stanja u oblastima kulture, sporta i informisanj i predlaganje mjera za unapređenje; 
 • praćenje i podržavanje sportaša i sportskih udruga od važnosti za Kanton; 
 • zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa; 
 • vođenje uredne i ažurne evidencije i registra kulturnih i sportskih organizacija i udruga i javnih glasila; 
 • informisanje građana na privremenom radu u inostranstvu; 
 • sudjelovanje u rješavanju u upravnim stvarima; 
 • vođenje baze podataka kulturnih, sportskih i informacijskih ustanova i organizacija na području Kantona; 
 • sudioništvo i pružanje stručne pomoći u kulturnoj, informacijskoj i znanstveno-tehničkoj saradnji; 
 • praćenje stanja i odnosa u djelatnosti tehničke kulture; 
 • izgradnja, razvitak i funkcioniranje sustava informisanja; 
 • evidentiranje javnih glasila; 
 • utvrđivanje standarda i normativa djelatnosti u oblasti kulture; 
 • priprema materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra; 
 • upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela; 
 • administrativno-tehnički i drugi poslovi; 
 • i drugi poslovi i zadaci iz ovih oblasti i koje odredi ministar.

 

Ostali kontakti

STRUČNI SAVJETNIK
Slavica Batić Delić
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
slavicab.delic@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI STRUČNI SARADNIK
Fatima Jelčin
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
fatima.jelcin@sbk-ksb.gov.ba 

VIŠI REFERENT
Sanja Perić
Telefon: +387(0)30 513-271
Fax: +387(0)30 513-271
sanja.peric@sbk-ksb.gov.ba