Obrazovanje

Odjel za obrazovanje i znanost
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i šport

Odjel za kulturu, šport i informiranje
zaštita i korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa

Vozački ispiti

Odjel za autoškole i vozačke ispite
poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, znanosti, kulture i športa, i to:

  • sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  • znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje športa i tjelesne kulture te bavljenje športom i tjelesnom kulturom;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organiziranje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ustroj

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je sačinjeno od sljedećih odjela:

Zadnje objave

objavljeno 23.05.2019
Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za šport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu

objavljeno 23.05.2019
Javni poziv za odabir programa / projekata koji će se financirati iz proračuna Kantona Središnja Bosna za oblast kulture u 2019. godini

objavljeno 22.05.2019
Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti TIMSS 2019. godine

objavljeno 18.06.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 22.06.2019.god

objavljeno 18.06.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 22.06.2019.god.

objavljeno 17.06.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 20.06.2019.god.

objavljeno 17.06.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa planiran 19.06.2019.god.

objavljeno 17.06.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 19.06.2019.god

Obrazovanje i znanost

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Kultura, šport, informiranje

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja. Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Autoškole, vozački ispiti, licence

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.

Za tablicu rasporeda polaganja ispita kliknite ovdje.