Dopuna rasporeda volontera po grupama

objavljeno 26. veljače 2019. | zadnja promjena 26. veljače 2019.

Dopuna rasporeda volontera po grupama
koji su obvezni proći edukaciju ''Asistencija djeci s poteškoćama u razvoju u redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama'' 2., 3. i 4 . ožujka 2019. godine

 Dopuna rasporeda volonera po grupama

Navedena edukacija održati će se u zgradi Vlade KSB - II. kat, dvorana 2

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu obrazovanja na tel. 030 509-281 ili Katarini Mravak SEC koordinatoru-treneru na e-mail mravakatarina@gmail.com, mob. 063 472-239.