Informacija o pokretanju postupka kroz subvenciju javne nabave udžbenika

objavljeno 4. rujna 2018. | zadnja promjena 19. rujna 2018.

Informacija o pokretanju postupka kroz subvenciju javne nabave udžbenika
za socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije u osnovnim školama KSB