Obrazovanje

Odjel za obrazovanje i nauku
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i sport

Odjel za kulturu, sport i informisanje
zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa

Vozački ispiti

Odjel za autoškole i vozačke ispite
poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i to:

  • sistem predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja;
  • naučno-istraživačke djelatnosti i naučno-tehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje sporta i tjelesne kulture te bavljenje sportom i tjelesnom kulturom;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organizovanje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Organizacija

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je sačinjeno od sljedećih  odjela:

Zadnje objave

objavljeno 06.02.2019
koji su obvezni proći edukaciju ''Asistencija djeci s poteškoćama u razvoju u redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama'' 8., 9. i 10 . veljače 2019. godine

objavljeno 13.02.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 16.02.2019.god.

objavljeno 13.02.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran  16.02.2019.god.

objavljeno 06.02.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran  09.02.2019.god.

objavljeno 06.02.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 09.02.2019.god.

objavljeno 01.02.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 06.02.2019.god.

Obrazovanje i znanost

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Kultura, šport, informiranje

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja. Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Autoškole, vozački ispiti, licence

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.

Za tablicu rasporeda polaganja ispita kliknite ovdje.