Obrazovanje

Odjel za obrazovanje i nauku
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i sport

Odjel za kulturu, sport i informisanje
zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa

Vozački ispiti

Odjel za autoškole i vozačke ispite
poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i to:

  • sistem predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja;
  • naučno-istraživačke djelatnosti i naučno-tehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje sporta i tjelesne kulture te bavljenje sportom i tjelesnom kulturom;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organizovanje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Organizacija

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je sačinjeno od sljedećih  odjela:

Zadnje objave

objavljeno 19.04.2019

objavljeno 10.04.2019
za učenike osnovnih škola koje NPP realiziraju na bosanskom jeziku

objavljeno 26.02.2019
koji su obvezni proći edukaciju ''Asistencija djeci s poteškoćama u razvoju u redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama'' 2., 3. i 4 . ožujka 2019. godine

objavljeno 20.04.2019
Popis  kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 24.04.2019.god.

objavljeno 17.04.2019
Popis  kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 20.4.2019.god.

objavljeno 17.04.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 20.4.2019.god

objavljeno 14.04.2019
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 17.4.2019.god.

objavljeno 10.04.2019
Popis kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 13.4.2019.god.

Obrazovanje i znanost

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Kultura, šport, informiranje

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja. Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Autoškole, vozački ispiti, licence

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.

Za tablicu rasporeda polaganja ispita kliknite ovdje.