Obrazovanje

Odjel za obrazovanje i nauku
predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Kultura i sport

Odjel za kulturu, sport i informisanje
zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa

Vozački ispiti

Odjel za autoškole i vozačke ispite
poslovi organiziranja i administriranja polaganja vozačkih ispita

Dobro došli na web stranice Ministarstva 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i to:

  • sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  • znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije;
  • razvoj i unapređenje sporta i tjelesne kulture te bavljenje sportom i tjelesnom kulturom;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja;
  • provedbu i organizovanje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor;
  • vođenje registara;
  • sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Organizacija

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je strukturirano na način da se njegove aktivnosti optimiziraju po vrstama i specifičnostima djelatnosti. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je sačinjeno od sljedećih  odjela:

Zadnje objave

objavljeno 31.10.2018
Poziv za stručno usavršavanje instruktorima vožnje i licenciranim ispitivačima iz upravljanja motornim vozilom kao i ostalim zainteresiranim

objavljeno 31.10.2018
za škole koje NPP izvode na hrvatskom jeziku

objavljeno 13.11.2018
Popis  kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 17.11.2018.god.

objavljeno 13.11.2018
Popis  kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 17.11.2018.god.

objavljeno 12.11.2018
Popis  kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 14.11.2018.god.

objavljeno 12.11.2018
Popis  kandidata iz poznavanja propisa i iz pružanja prve pomoći planiran 14.11.2018.god.

objavljeno 09.11.2018
Popis kandidata iz upravljanja motornim vozilom planiran 10.11.2018.god. Ispit iz upravljana motornim vozilom za ispitno mjesto Travnik će se obaviti ispred Osnovne škole Travnik u Travniku

Obrazovanje i znanost

Odjel za obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Kultura, šport, informiranje

Odjel za kulturu, šport i informiranje vrši pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, športa i informiranja. Odjel je također zadužen za izradbu informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, športom i informiranjem.

Autoškole, vozački ispiti, licence

Odjel za autoškole i vozačke ispite obavlja poslove organiziranja i administriranja prijava i polaganja vozačkih ispita.

Za tablicu rasporeda polaganja ispita kliknite ovdje.