[hr]Pomoć[/hr][en]Help[/en]Pomoć

objavljeno 8. rujna 2018. | zadnja promjena 20. rujna 2018.

[hr]

EMIS 2.0 - novi školski sustav u KSB

Informacijski sustav EMIS, sa svojim sastavnicama EMIS školski sustav, EMIS Print, EMIS WEB, e-Rasporedi i e-Knjižnica, je u Kantonu Središnja Bosna u uporabi već niz godina. Sa stanovišta tehničke arhitekture, u pitanju je integrirani informacijski sustav koji je u suštini implementiran na dvjema različitim platformama:

 • školski sustav EMIS, te aplikacije EMIS PRINT i e-Rasporedi su instalirani kao windows programi na osobnim računalima koji se nalaze u samim školama i odvojeni su od javne računalne mreže (Interneta), 
 • informacijski sustav EMIS WEB i e-Knjižnica su instalirani na web serverima u okviru EMIS cloud platforme, tu su javno dostupni na svim uređajima sa pristupom na Internet.

U cilju osiguranja potrebne integracije podataka između pojedinačnih škola s jedne, i Kantonalnog Ministarstva obrazovanja s druge strane, implementirano je automatizirano rješenje prijenosa podatka, uz istovremenu agregaciju kojom postižemo učinkovito i brzo generiranje izvješća na kraju polugodišta i školske godine.

Opisano rješenje je u KSB godinama uspješno funkcioniralo i, s tehničke strane gledano, nije pokazalo suštinske probleme. Međutim, suvremeni koncept sličnih informacijskih sustava se danas gotovo obvezno bazira na 100% uporabi web rješenja, uz najčešće spominjanu cloud tehnologiju. Prevedeno na sustav EMIS, to znači da se školski sustav EMIS, te aplikacija EMIS PRINT ne uklapaju u tu novu paradigmu, jer jednostavno rečeno, nisu on-line web bazirani sustavi.

Drugi značajan nedostatak postojećeg sustava jeste što je on predviđen za unos ocjena učenika samo na kraju pologodišta – odnosno na unos zaključnih ocjena. Kao takve, te ocjene daju uvid u uspjeh učenika na godišnjem nivou te omogućuju digitalno izdavanje i tiskanje potvrda, svjedodžbi i diploma, ali to nikako nisu i stvarni pokazatelji svih aktivnosti škola tijekom cijele školske godine.

Iz gore navedenih razloga se stoga nametnula potreba revizije postojećeg sustava i izgradnje novog koji bi u potpunosti eliminirao navedene nedostatke. Ministarstvo obrazovanja Kantona Središnja Bosna, u suradnji sa implementatorom postojećeg sustava EMIS, je stoga tijekom prošle školske godine pokrenulo aktivnosti na izgradnji novog sustava EMIS sa ciljem njegovog unapređenja i modernizacije.

U svezi s tim sa zadovoljstvom najavljujemo da će se početkom nove 2018./2019. školske godine izgradnja novog sustava EMIS okončati i isti zvanično implementirati. Njegove glavne značajke su sljedeće:

 • u potpunosti web tip sustava baziran na suvremenim cloud tehnologijama,
 • škole ništa ne instaliraju na svojim računalima, niti brinu o zaštiti i backup-u radnih podataka,
 • svi postojeći školski podatci iz prethodnih školskih godina se automatski prenose u novi sustav, što znači da nema ponovnog unosa,
 • integritet i zaštita podataka osigurana sigurnosnim protokolom SSL, kao i implementacijom sustava two-way authentification uz uporabu OTP kontrole pristupa putem mobilnih telefona korisnika,
 • dnevne kopije (backup) radnih podataka svih škola Kantona se vrše na web serveru bez intervencije škola,
 • potpuna integracija radnih funkcija, što znači da više nema prijenosa podataka,
 • brza, jednostavna i efikasna izrada raznih izvješća,
 • istovremeni pristup više nastavnika razrednoj knjizi jednog razreda,
 • visok nivo kompatibilnosti funkcionalnosti i načina rada sa postojećim sustavom EMIS

 Novi sustav EMIS će se sastojati od više međusobno povezanih komponenti:

 • glavni sustav EMIS WEB 2.0 - u potpunosti novi sustav kao zamjena za postojeći školski sustav EMIS,
 • e-Print – web bazirana komponenta novog sustava EMIS kao zamjena postojeće aplikacije EMIS Print,
 • e-Dnevnik – u potpunosti novi sustav za elektronsko vođenje razrednih knjiga - unos i ažuriranje nastavnih sati, izostanka i ocjena učenika na dnevnoj osnovi, omogućen pristup učenicima i roditeljima, on-line komunikacija između učenika i njihovih roditelja sa razrednicima i nastavnim djelatnicima itd.,
 • e-Knjižnica,
 • e-Rasporedi.

e-DNEVNIK

Elektronski dnevnik je projekt Ministarstva obrazovanja KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sustav EMIS, kao i omogućiti direktnu komunikaciju između učitelja i nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. e-Dnevnik je složen sustav koji ima posebno okruženje za svakog korisnika koje se automatski prilagođava datom tipu korisnika. EMIS odgovorne osobe škola su funkcionalno najvažniji tip korisnika u sustavu e-Dnevnik, gdje imaju ulogu administratora sustava. Između ostalih poslova koji su im na rapolaganju, EMIS odgovorne osobe imaju i mogućnost uređivanja pristupnih podataka na sustav e-Dnevnik ostalim korisnicima svoje škole - ravnatelju, nastavnicima i učiteljima.

Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku inačicu razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenik učenika, dnevnik rada, zapisnici, evidencija izostanaka učenika, ocjenjivanje itd.), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacijske tehnologije.

Učenicima, kao i njihovim roditeljima je omogućen pristup sustavu e-Dnevnik, nakon što je za njih razrednik kreirao pristupne podatke. Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u njihove matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Pored toga, učenik i njegovi roditelji mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela. Također, mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela.

Planirani tijek implementacije novog sustava

Sve škole će tijekom mjeseca rujna 2018nastaviti koristiti postojeće sustave EMIS na način kako se to i do sada radilo. To znači da će se kreirati nova školska 2018./2019. godina, formirati novi odjeli, upisati učenike u te odjele, kao i unijeti matične podatke novo-pridošlih učenika prvih razreda.

Nakon okončanja otvaranja nove školske godine i unosa svih potrebnih podataka, izvršit će se prijenos podataka na EMIS WEB shodno uputama i terminu koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja.

Nakon primitka podataka svih škola, Ministarstvo će tijekom mjeseca listopada 2018. donijeti odluku i objavu o prestanku rada postojećih školskih sustava EMIS i obvezi škola za uporabu novog sustava EMIS 2.0. Službeni obrasci - potvrde u uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta nove školske 2018./2019. godine će se digitalno izdati putem novog sustava EMIS 2.0, a zatim otiskati na propisane obrasce, koji ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodni period.

Novi sustav za elektronsko vođenje razrednih knjiga e-Dnevnik neće biti u obvezi korištenja tijekom prvog polugodišta nove školske godine, ali će i dalje biti dostupan za vježbanje svim školama. Za sada su svi podatci koji se ažuriraju kroz taj sustav privremenog karaktera, što znači da će se obrisati po isteku probnog rada. Planirano je da se početkom drugog polugodišta sustav e-Dnevnik pođe koristiti u određenim broju škola kroz tzv. pilot-projekt, kada će njegova dostupnost prestati školama koje ne budu uključene u pilot-projekt.

Edukacija

Izobrazba i strukovni workshop za EMIS odgovorne osobe su planirani za kraj devetog mjeseca 2018. godine i bit će obvezni za sve škole. Tijekom obuke će EMIS odgovorne osobe biti detaljno educirani o načinu rada s novim sustavom i imat će priliku praktično primijeniti stečeno znanje na podatcima svoje škole on-line.[/hr][en]Help[/en]

EMIS 2.0 - novi školski sistem u SBK

Informacioni sistem EMIS, sa svojim komponentama EMIS školski sistem, EMIS Print, EMIS WEB, e-Rasporedi i e-Biblioteka, je u Srednjobosanskom Kantonu  u upotrebi već niz godina. Sa stanovišta tehničke arhitekture, u pitanju je integrirani informacioni sistem koji je u suštini implementiran na dvama različitim platformama: 

 • školski sistem EMIS, te aplikacije EMIS PRINT i e-Rasporedi su instalirani kao windows programi na računarima koji se nalaze u samim školama i odvojeni su od javne računarske mreže (Interneta), 
 • informacioni sistem EMIS WEB i e-Biblioteka su instalirani na web serverima u okviru EMIS cloud platforme, tu su javno dostupni na svim uređajima sa pristupom na Internet.

U cilju obezbijeđenja potrebne integracije podataka između pojedinačnih škola s jedne, i Kantonalnog Ministarstva obrazovanja s druge strane, implementirano je automatizirano rješenje prenosa podatka, uz istovremenu agregaciju kojom postižemo učinkovito i brzo generisanje izvještaja na kraju polugodišta i školske godine.

Opisano rješenje je u SBK godinama uspješno funkcioniralo i, s tehničke strane gledano, nije pokazalo suštinske probleme. Međutim, savremeni koncept sličnih informacionih sistema se danas gotovo obavezno bazira na 100% upotrebi web rješenja, uz najčešće spominjanu cloud tehnologiju. Prevedeno na sistem EMIS, to znaći da se školski sistem EMIS, te aplikacija EMIS PRINT ne uklapaju u tu novu paradigmu, jer jednostavno rečeno, nisu on-line web bazirani sistemi.

Drugi značajan nedostatak postojećeg sistema jeste što je on predviđen za unos ocjena učenika samo na kraju pologodišta – odnosno na unos zaključnih ocjena. Kao takve, te ocjene daju uvid u uspjeh učenika na godišnjem nivou te omogućuju digitalno izdavanje i štampanje uvjerenja, svjedodžni i diploma, ali to nikako nisu i stvarni pokazatelji svih aktivnosti škola tokom cijele školske godine.

Iz gore navedenih razloga se stoga nametnula potreba revizije postojećeg sistema i izgradnje novog koji bi u potpunosti elminisao navedene nedostatke. Ministarstvo obrazovanja SBK/KSB, u suradnji sa implementatorom postojećeg sistema EMIS, je stoga tokom prošle školske godine pokrenulo aktivnosti na izgradnji novog sistema EMIS sa ciljem njegovog unapređenja i modernizacije.

U vezi s tim sa zadovoljstvom najavljujemo da će se početkom nove 2018./2019. školske godine izgradnja novog sistema EMIS okončati i isti zvanično implementirati. Njegove glavne karakteristike su sljedeće:

 • u potpunosti web tip sistema baziran na savremenim cloud tehnologijama,
 • škole ništa ne instaliraju na svojim računarima, niti brinu o zaštiti i backup-u radnih podataka,
 • svi postojeći školski podatci iz prethodnih školskih godina se automatski prenose u novi sistem, što znaći da nema ponovnog unosa,
 • integritet i zaštita podataka obezbijeđena sigurnosnim protokolom SSL, kao i implementacijom sistema two-way authentification uz upotrebu OTP kontrole pristupa putem mobilnih telefona korisnika,
 • dnevne kopije (backup) radnih podataka svih škola Kantona se vrše na web serveru bez intervencije škola,
 • potpuna integracija radnih funkcija, što znaći da više nema prijenosa podataka,
 • brza, jednostavna i efikasna izrada raznih izvještaja,
 • istovremeni pristup više nastavnika razrednoj knjizi jednog razreda,
 • visok nivo kompatibilnosti funkcionalnosti i načina rada sa postojećim sistemom EMIS

 Novi sistem EMIS će se sastojati od više međusobno povezanih komponenti:

 • glavni sistem EMIS WEB 2.0 - u potpunosti novi sistem kao zamjena za postojeći školski sistem EMIS,
 • e-Print – web bazirana komponenta novog sistema EMIS kao zamjena postojeće aplikacije EMIS Print,
 • e-Dnevnik – u potpunosti novi sistem za elektronsko vođenje razrednih knjiga - unos i ažuriranje nastavnih sati, izostanaka i ocjena učenika na dnevnoj osnovi, omogućen pristup učenicima i roditeljima, on-line komunikacija između učenika i njihovih roditelja sa razrednicima i nastavnicima itd.,
 • e-Biblioteka,
 • e-Rasporedi.

e-DNEVNIK

Elektronski dnevnik je projekt Ministarstva obrazovanja SBK/KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sistem EMIS, kao i omogučiti direktnu komunikaciju između učitelja i nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. e-Dnevnik je složen sistem koji ima posebno okruženje za svakog korisnika koje se automatski prilagođava datom tipu korisnika. EMIS odgovorne osobe škola su funkcionalno najvažniji tip korisnika u sistemu e-Dnevnik, gdje imaju ulogu administratora sustava. Između ostalih poslova koji su im na rapolaganju, EMIS odgovorne osobe imaju i mogućnost uređivanja pristupnih podataka na sistem e-Dnevnik ostalim korisnicima svoje škole - direktoru, nastavnicima i učiteljima.

Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku verziju razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenik učenika, dnevnik rada, zapisnici, evidencija izostanaka učenika, ocjenjivanje itd.), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacione tehnologije.

Učenicima, kao i njihovim roditeljima je omogućen pristup sistemu e-Dnevnik, nakon što je za njih razrednik kreirao pristupne podatke. Za učenike i njihove roditelje sistem omogućuje uvid u njihove matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tokom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Pored toga, učenik i njegovi roditelji mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela. Također, mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjeljenja.

Planirani tok implementacije novog sistema

Sve škole će tokom mjeseca septembra 2018nastaviti koristiti postojeće sisteme EMIS na naćin kako se to i do sada radilo. To znaći da će se kreirati nova školska 2018./2019. godina, formirati nova odjeljenja, upisati učenike u ta odjeljenja, kao i unijeti matične podatke novopridošlih učenika prvih razreda.

Nakon okončanja otvaranja nove školske godine i unosa svih potrebnih podataka, izvršit će se prenos podataka na EMIS WEB shodno uputstvima i terminu koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja.

Nakon primitka podataka svih škola, Ministarstvo će tokom mjeseca oktobra 2018. donijeti odluku i objavu o prestanku rada postojećih školskih sistema EMIS i obavezi škola za upotrebu novog sustema EMIS 2.0. Službeni obrasci - uvjernja u ospjehu učenika na kraju prvog polugodišta nove školske 2018./2019. godine će se digitalno izdati putem novog sistema EMIS 2.0, a zatim odštampati na propisane obrasce, koji ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodni period.

Novi sistem za elektronsko vođenje razrednih knjiga e-Dnevnik neće biti u obvezi korištenja tijekom prvog polugodišta nove školske godine, ali će i dalje biti dostupan za vježbanje svim školama. Za sada su svi podatci koji se ažuriraju kroz taj sustav privremenog karaktera, što znači da će se obrisati po isteku probnog rada. Planirano je da se početkom drugog polugodišta sustav e-Dnevnik pođe koristiti u određenim broju škola kroz tzv. pilot-projekt, kada će njegova dostupnost prestati školama koje ne budu uključene u pilot-projekt.

Edukacija

Izobrazba i stručni workshop za EMIS odgovorne osobe su planirani za kraj devetog mjeseca 2018. godine i bit će obavezni za sve škole. Tokom obuke će EMIS odgovorne osobe biti detaljno educirani o načinu rada s novim sistemom i imat će priliku praktično primijeniti stečeno znanje na podatcima svoje škole on-line.